Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Agro-Siec MaszynyGwarancja najniższej ceny na oryginalne części zamienne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII WG KRS pod numerem KRS 0000446243; posiadającą NIP: 8751555240, REGON: 341365743; o kapitale zakładowym wynoszącym 8.450.000,00 PLN (dalej: ADO).

 2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny::

   • Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

   • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy.

   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
   • W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

   • W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

 3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,

  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

 8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.