Rolnictwo cyfrowe

Rolnictwo precyzyjne
– John Deere Operations Center

Cyfrowe narzędzia dla rolnictwa są dziś równie niezbędne w gospodarstwie, jak nowoczesny sprzęt rolniczy. Inteligentne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, zoptymalizować zużycie środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, a przez to poprawić osiągane wyniki. Dzięki możliwości zarządzania maszynami poprzez nawigację rolniczą, badaniom gleby do planu nawozowego i ułatwionemu planowaniu prac podejmiesz trafniejsze decyzje i zwiększysz rentowność Twojego gospodarstwa.

Umów się z doradcą
cyfrowe narzędzia dla rolnictwa

Cyfrowe narzędzia John Deere

Rozbudowane cyfrowe rozwiązania dla rolnictwa zebrane w John Deere Operations Center tworzą niesamowite perspektywy. Narzędzia rolnictwa precyzyjnego w połączeniu z możliwościami planowania pracy oraz rozbudowanymi i niezwykle dokładnymi analizami wyników pomagają w osiąganiu najlepszych wyników.

 • Planowanie pracy

  Wcześniejsze zaplanowanie prac i zdalne konfigurowanie maszyn usprawnia działanie i skraca czas prac polowych. Narzędzie AutoSetup współpracuje z maszynami zgodnymi ze standardem ISOBUS. Dzięki niemu wygodnie i łatwo ustalisz parametry takich zabiegów agrotechnicznych jak prace uprawowe, siew, opryski, nawożenie czy zbiór. Wszystko to pomaga zaoszczędzić czas i podnosi jakość wykonywanych zadań.

 • Zarządzanie maszynami

  Narzędzia cyfrowego rolnictwa skupione w John Deere Operations Center pozwalają nie tylko na planowanie i rejestrację prac polowych. Umożliwiają one sprawdzanie lokalizacji i statusu maszyn w czasie rzeczywistym. Operations Center daje na bieżąco dostęp do informacji zebranym plonie, czasie potrzebnym na ukończenie zabiegu i wielu innych danych. To nieoceniona pomoc i ułatwienie w codziennym prowadzeniu gospodarstwa.

 • Analizy wyników

  John Deere Operations Center to rewelacyjne źródło informacji o trudnym do przecenienia znaczeniu. W jednym miejscu znajdziesz dane na temat pól, upraw oraz przeprowadzonych zabiegach i zestawisz je z osiąganymi wynikami plonowania. Dzięki temu możesz podejmować trafne decyzje oparte na faktach.

 • Automatyczne prowadzenie maszyn

  We współczesnym rolnictwie dokładność ma kolosalne znaczenie i przynosi wymierne korzyści. Jednym z narzędzi rolnictwa precyzyjnego jest AutoPath. Pozwala ono na dokładne prowadzenie maszyn z niesłychaną precyzją.

  Po połączeniu z systemem prowadzenia osprzętu AutoTrac zyskujemy możliwość automatycznego kierowania ciągnikiem. Sprawia to, że utrzymujemy dokładny rozstaw rzędów w każdych warunkach, a przy wszystkich kolejnych zabiegach maszyny poruszają się po tej samej ścieżce.

  Wszystko to niezależnie od szerokości roboczej maszyny zagregowanej z ciągnikiem. Więc dokładność ta przynosi korzyści podczas wszystkich prac polowych, od uprawy gleby po zbiór.

 • Dane z maszyn różnych marek w jednym miejscu

  Niezwykle istotna jest kompatybilność Operations Center z danymi z systemów wielu producentów maszyn. Nawet jeżeli Twoja flota składa się z maszyn wielu marek, wszystkimi operacjami możesz zarządzać, korzystając z jednej platformy. Operations Center pozwala na bezpośredni import dokumentacji z terminali: Claas, New Holland, Case IH, Fendt Vario, CCI, Kverneland i wielu innych.

 • Cyfrowy dziennik polowy

  Zrealizowane prace możesz dodać wygodnie z poziomu aplikacji. Wszystkie dane będą bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu, a Ty będziesz miał do nich łatwy dostęp z dowolnego miejsca i o każdej porze.

John Deere Operations Center
– ogrom możliwości

Możliwości, jakie oferuje John Deere Operations Center stanowią nieocenione wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa. Jednak w rzeczywistości platforma ta jest dziś podstawowym narzędziem pracy.

Współczesne technologie prowadzenia i ochrony upraw pozwalają w znacznym stopniu wykorzystać potencjał stanowisk i plonowania. Aby móc zwiększać efektywność uprawy potrzebujemy właśnie takich zaawansowanych narzędzi rolnictwa precyzyjnego.

Dzięki nim możemy sięgnąć po tak wydajne rozwiązania, jak choćby siew ze zmienną gęstością, czy precyzyjne nawożenie oparte o mapy zasobności gleby. Pozwolą one osiągnąć większy plon i optymalizować koszty, czyli generować maksymalne zyski z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

john deere operations center

Dowiedz się więcej o rolnictwie precyzyjnym

Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej

Współczesna produkcja rolna koncentruje się na maksymalizacji plonu przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów produkcji. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące ochrony środowiska i jakości płodów rolnych.

Czynniki te skłaniają do poszukiwania rozwiązań mogących zapewnić zdrowotność roślin i wysoki plon, przy zmniejszonym użyciu chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.

Równie ważnym aspektem efektywnej produkcji roślinnej jest, jak najlepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego uprawianych odmian i potencjału stanowiska. Rozwiązaniem, które pozwala realizować wszystkie te cele, jest rolnictwo precyzyjne.

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne to rozbudowany zespół cyfrowych narzędzi wspomagających działania agrotechniczne. Rolnictwo precyzyjne często kojarzone jest z precyzją samych prac polowych opartą na lokalizacji satelitarnej GPS. Jest to oczywiście prawda, jednak systemy te są jedynie częścią narzędzi rolnictwa precyzyjnego.

Gospodarowanie wspomagane informatycznie obejmuje bowiem wiele aspektów. Od analizy dostępnych zasobów poprzez planowanie zasiewów i zabiegów agrotechnicznych, na ich wykonaniu i zbiorze plonu kończąc.

Zadania rolnictwa precyzyjnego

Zadania rolnictwa precyzyjnego, czy mówiąc szerzej rolnictwa cyfrowego, koncentrują się na poprawie efektywności. Jest to zagadnienie niezwykle rozbudowane i wielowątkowe. Dotyczy bowiem wszystkich aspektów produkcji rolnej.

Technologie rolnictwa precyzyjnego pozwalają optymalizować nawożenie, zużycie środków ochrony roślin i paliwa potrzebnego do wykonania zabiegów. Umożliwiają choćby siew ze zmienną gęstością, co przekłada się na lepsze wykorzystanie materiału siewnego i możliwości stanowiska. Pozwalają także na usprawnienie komunikacji i logistyki.

System rolnictwa precyzyjnego daje szansę na przetworzenie ogromnej ilości danych, których nie bylibyśmy w stanie racjonalnie przeanalizować i wyciągnąć odpowiednich wniosków bez narzędzi cyfrowych.

Podstawowe elementy rolnictwa precyzyjnego

Definicja rolnictwa precyzyjnego koncentruje się na pracach polowych wspomaganych komputerowo i bazujących na lokalizacji GPS. Jak już wspomnieliśmy, jest to bardzo istotny element większej całości, którą nazywamy rolnictwem cyfrowym.

Nawigacja GPS pozwala na stworzenie mapy plonów uwzględniającej różnice w wydajności uprawy w poszczególnych miejscach pola. To w połączeniu choćby z danymi z badań gleby, czy analizie stanowiska opartej o obrazowanie satelitarne pozwala niezwykle precyzyjne dobranie dawek nawozów, czy wspomniany wcześniej siew ze zmienną gęstością.

Tu dochodzimy do kwestii sprzętowych. Aby w pełni wykorzystać techniki rolnictwa precyzyjnego, potrzebne nam będą nowoczesne maszyny rolnicze. Jednak nie zawsze oznacza to konieczność wymiany sprzętu. Niejednokrotnie wystarczy modernizacja czy doposażenie maszyny.

Na czym polega rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne w Polsce i na świecie zyskuje wielu zwolenników. W wielu bowiem przypadkach rolnicy nie są w stanie tradycyjnymi metodami zwiększać efektywności, której finalnym efektem ma być nie tylko większy plon, ale i racjonalny poziom kosztów jego wytworzenia.

Zalety rolnictwa precyzyjnego, czy raczej korzyści ze stosowania nowych technologii pozwalają na zwiększenie zysków, bez kosztownego i często niemożliwego zwiększania areału i skali prowadzonej działalności rolniczej.

To, co jest niezwykle atrakcyjne w rolnictwie precyzyjnym, to właśnie ogromne możliwości rozwoju, przy relatywnie niewielkich nakładach. Nowoczesne technologie pozwalają na monitorowanie stanu upraw i wysokości plonu. Pozwalają także lepiej wykonać prace polowe. Czyli pomagają nam w pełni wykorzystać nasze możliwości.

Jakie dane wykorzystywane są w rolnictwie precyzyjnym?

Na pytanie, co to jest rolnictwo precyzyjne, moglibyśmy odpowiedzieć, że jest to wykorzystywanie ogromnej ilości danych do podejmowania decyzji. Czym innym jest bowiem zastosowanie siewu ze zmienną gęstością, prowadzenie ciągnika, czy kombajnu na podstawie współrzędnych GPS?

W rolnictwie precyzyjnym wykorzystuje się także wiele innych danych z różnych źródeł. Wystarczy wspomnieć wyniki badań zasobności gleby, czy wyniki plonowania nakładane na informacje o wysiewanych odmianach i przeprowadzonych zabiegach, a nawet dane meteorologiczne. Wszystko to umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie faktów.

Jakie technologie są wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym?

Na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wykorzystywane są narzędzia cyfrowe i wiele nowoczesnych technologii. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest oczywiście satelitarny system lokalizacji GPS. Tak naprawdę bez niego nie mogłyby zaistnieć rolnictwo precyzyjne, a nawożenie, opryski, prace uprawowe czy zbiory nie byłyby tak efektywne, jak dziś.

Warto też zwrócić uwagę, jakie urządzenia stosuje w rolnictwie precyzyjnym. Rolnictwo precyzyjne John Deere zaczyna się od profesjonalnych odbiorników StarFire i wyświetlaczy pozwalających na odczyt danych i sterowanie.

Na pytanie, jakie maszyny stosuję w rolnictwie precyzyjnym, można by odpowiadać bardzo długo, gdyż rolnictwo precyzyjne dotyka dziś wszystkich aspektów prowadzenia działalności rolniczej. Podstawą są oczywiście ciągniki rolnicze biorące udział we wszystkich pracach polowych.

Jednak do pełnego wykorzystania cyfrowego wsparcia potrzebne będą odpowiednio wyposażone opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, czy siewniki. Niewątpliwie wiele korzyści może także przynieść zastosowanie dronów. Mniejsze maszyny wspomagają monitorowanie stanu plantacji, ale są też dostępne drony wykonujące precyzyjne opryski.

Korzyści płynące z wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego

Wielu rolników obawia się kosztów wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego do gospodarstwa. Jednak z całą pewnością inwestycja w te nowoczesne rozwiązania jest opłacalna i szybko się zwraca.

Najogólniej rzecz ujmując, korzyścią z wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego jest optymalizacja kosztów i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Konkretne i policzalne oszczędności można osiągnąć w dziedzinie nawożenia, zużycia środków ochrony roślin czy paliwa, ale korzyści obejmują także lepsze gospodarowanie czasem i wykorzystaniem możliwości maszyn.

Niesłychanie istotne jest też poprawienie efektywności produkcji roślinnej wynikające z maksymalizowania wykorzystania potencjału stanowisk.

Koszty wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego do gospodarstwa

Nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego. Zależy to bowiem od tego, jakim sprzętem dysponujemy i w jakim zakresie chcemy rolnictwo precyzyjne wykorzystywać.

Niewątpliwą zaletą rolnictwa precyzyjnego jest pewna modułowość tych rozwiązań. Pozwala ona na wprowadzanie poszczególnych elementów rolnictwa cyfrowego w etapach i tym samym rozłożenie kosztów na wiele sezonów.

Rolnictwo precyzyjne w małych i dużych gospodarstwach

Jak w przypadku zdecydowanej większości inwestycji w sprzęt i technologię, duża skala przyspiesza zwrot kosztów i tym samym pozwala szybciej czerpać finansowe korzyści z wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego.

Niemniej rolnictwo precyzyjne w mniejszych gospodarstwach daje takie same szanse na zwiększenie efektywności jak w gospodarstwach o dużym areale.

Zalety i wady stosowania nowoczesnego rolnictwa

Choć mówi się, że współcześnie nie można rozwijać rolnictwa bez nowoczesnych technologii, to nie należy na rolnictwo wspomagane cyfrowo patrzeć jak na nieunikniony obowiązek. Jest ono bowiem źródłem tak wielu korzyści, o których wspominaliśmy wyżej, że dobrowolna rezygnacja z takich rozwiązań byłaby nieracjonalna.

Jako wady rolnictwa precyzyjnego możemy potraktować koszty wdrożenia, jednak właściwiej będzie, jeśli uznamy je za niezwykle opłacalną inwestycję w przyszłość. Zalety rolnictwa precyzyjnego zdecydowanie przewyższają nakłady ponoszone na starcie.

Jak wprowadzić rolnictwo precyzyjne do gospodarstwa?

Ze względu na niezwykle rozbudowane możliwości narzędzi rolnictwa precyzyjnego, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców.

Pomogą oni wybrać zakres, jaki obejmą wdrażane rozwiązania i podpowiedzą, na jakie etapy można racjonalnie podzielić tę inwestycję. Specjaliści z Agro-Sieć Maszyny pomogą Ci we wprowadzeniu narzędzi rolnictwa precyzyjnego John Deere – skontaktuj się z nimi już teraz.

Bibliografia

Beba J., Konieczka D., Twardowski P., Rolnictwo precyzyjne: od A do Z: czujniki plonu, prowadzenie GPS, nowoczesne pługi, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2019.

Berner B., Chojnacki J., Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 2016, 3, s. 19-21. [Google Scholar]

Dominik A., System rolnictwa precyzyjnego. Radom, 2010. [Google Scholar]

Doruchowski G., Elementy rolnictwa precyzyjnego w ochronie roślin. Inżynieria Rolnicza. 2005, 6, s. 131-139. [Google Scholar]

Doruchowski G., Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza. 2008, 9 (107), s. 19-31. [Google Scholar]

Laskowska P. J., Informatyka w rolnictwie, czyli rolnictwo precyzyjne [w:] Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Współczesne zastosowania informatyki”. Siedlce, 2017, s. 43-48. [Google Scholar]

Lisowski A., Technologie rolnictwa precyzyjnego. Postępy Nauk Rolniczych. 2005, 52 (6), s. 51-61. [Google Scholar]

Sabry F., Robotyka Rolnicza: W jaki sposób roboty przychodzą na ratunek naszej żywności? [w:] Nowe Technologie W Rolnictwie, 1, 2021.

Samborski S., Rolnictwo precyzyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Talarczyk W., Łowiński Ł., Uprawa pasowa, nawożenie zlokalizowane i siew według zasad rolnictwa precyzyjnego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 2018, 1, s. 8-10. [Google Scholar]

Tomkiewicz D., Bezprzewodowy moduł pomiarowy dla celów rolnictwa precyzyjnego. Pomiary Automatyka Kontrolna. 2012, 58 (10), s. 876-878. [Google Scholar]

Walaszczyk A., Systemy informacyjne w rolnictwie precyzyjnym. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. 2012, s. 875-883. [Google Scholar]

Wawrzynowicz J., Wajszczuk K., Baum R., Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji. Logistyka – nauka. 2012, 4, s. 1366-1374. [Google Scholar]