Badanie gleby

Badanie gleby do planu nawozowego

Wystarczy, że zlecisz nam badanie gleby, a my zajmiemy się resztą. Na początek dzięki zdjęciom satelitarnym wskazanego obszaru przygotowujemy siatkę, która posłuży do wyznaczenia miejsc pobrania próbek w terenie. Następnie przy użyciu specjalistycznego osprzętu zamontowanego na samochodzie terenowym pobieramy próbki gleby na polu.

Dokładnie oznaczone próbki przekazujemy do analiz laboratoryjnych. Ich wyniki są następnie opracowywane – tworzona jest mapa zasobności gleby. Dzięki niej będziesz mógł zoptymalizować nawożenie. Mapę otrzymasz w formie papierowej oraz elektronicznej do zastosowania w planie rolnictwa precyzyjnego oraz dodatkowo zwiększysz efektywność nawigacji rolniczej John Deere.

Zapytaj o cenę
badanie gleby samochody terenowe

Na czym polega badanie gleby?

Aby wykonać badania gleby, trzeba we właściwy sposób pozyskać materiał do badań. Pobieranie próbek gleby jest niezwykle ważne dla całego procesu. Poprawne zebranie materiału do analizy pozwala bowiem na uzyskanie miarodajnych i rzetelnych informacji o parametrach gleby. Na jedną próbkę zbiorczą składa się aż piętnaście nakłuć w różnych miejscach pola. Niezwykle ważna jest także głębokość, z jakiej pobieramy glebę do analizy. Stosujemy wyspecjalizowane profesjonalne narzędzia, dlatego nasze badanie i analiza gleby dostarczają pewnych informacji.

Zakres badania gleby

Podstawowe badanie gruntu rolnego to badanie gleby na zawartość azotu. Równie ważne badanie gleby do planu nawozowego to oczywiście sprawdzenie dostępności fosforu, potasu i magnezu. W ramach podstawowej analizy wykonujemy też badanie odczynu gleby. Badanie pH gleby pozwala ocenić konieczność i intensywność wapnowania. To niezwykle ważne, gdyż jak wiadomo, uregulowany odczyn gleby jest niezbędny do właściwego przyswajania składników pokarmowych przez rośliny.

Kiedy wykonywać badanie gleby?

Badania gleby możemy wykonać jesienią, tuż po zbiorach, a przed aplikacją nawozów lub wiosną. Termin wiosenny stosowany jest, co zrozumiałe, dla stanowisk przeznaczonych do siewu roślin jarych. Próbki pobieramy na tyle wcześnie, by wyniki analiz można było zastosować do ustalenia wiosennych dawek nawozów.

Jakie parametry warto sprawdzić, gdy wykonujemy badania gleby?

Badanie próbek gleby może obejmować wiele parametrów, jednak kluczowa jest zawartość azotu, fosforu, potasu czy magnezu. Niezwykle cennych informacji może dostarczyć rozszerzenie analizy o zawartość mikroelementów. Pozwoli to na niesłychanie precyzyjne uzupełnienie ewentualnych niedoborów, a te podobnie jak odczyn mogą wpływać na przyswajalność podstawowych składników odżywczych. Dlatego badanie kwasowości gleby traktowane jest jako jeden z podstawowych elementów.

badanie gleby do rolnictwa precyzyjnego

Badanie gleby – jak prawidłowo pobrać próbkę?

Współpracując z nami, nie musisz martwic się tym jak wykonać badanie gleby, więc także jak pobrać próbki gleby. To nie jest badanie gleby wysyłkowo, więc pobieranie próbek gleby to nasze zadanie. Wykonujemy je zgodnie z zasadami Polskiej Normy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu pozwalającego na pobranie w krótkim czasie wielu próbek z dużego obszaru. Oprócz samego pobierania gleby do analiz ważne jest skrupulatne oznaczenie próbek, by było wiadomo, z jakiego miejsca na polu pochodzą i z jakiej głębokości zostały pobrane. Jednak tym nie musisz się zajmować. Mamy wiedzę i doświadczenie pozwalające gwarantować usługę pobierania próbek gleby na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Analiza wyników z badania gleby

Badanie składu gleby czy badanie kwasowości gleby powinno być podstawa do ułożenia planu nawożenia. Ustalanie dawek nawozów tylko na bazie ogólnego zapotrzebowania konkretnej rośliny i wysokości plonu jest niemiarodajne. Analiza wyników badania gleby pozwala na optymalne dobranie dawek poszczególnych składników, co przekłada się zarówno na optymalizacje kosztów, jak i przeciwdziała zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Dowiedz się więcej o badaniach gleby

Jak interpretować wyniki badań gleby?

Badanie chemiczne gleby może być prowadzone różnymi metodami, ale wyniki, jakie otrzymujemy z laboratorium, zawsze mogą posłużyć zarówno do ustalenia uśrednionych dawek na dane stanowisko, jak i do nawożenia ze zmienną dawką. Do samodzielnej interpretacji wyników potrzebna jest wiedza dotyczącą potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin i wzajemnego wpływu dostępności makro i mikroskładników na asymilacje substancji potrzebnych do wzrostu.

Przez jaki czas ważne jest badanie gleby?

Zasady dobrych praktyk rolniczych mówią, by badania gleby przeprowadzać minimum co 4 – 5 lat. Warto jednak pamiętać, że o ile odczyn gleby jest parametrem zmieniającym się dość wolno, to zasobność gleby w składniki pokarmowe jest bardzo dynamiczna. Dlatego warto takie badanie wykonywać częściej.

Jak często badać glebę?

Z uwagi na dużą zmienność badania gleby warto przeprowadzać co dwa lata. Koszt takich analiz z nawiązką zwraca się w wysokości plonu i optymalizacji kosztów nawożenia.

Czy badania gleby są potrzebne do planu nawozowego?

Badania gleby są niezbędne do racjonalnego ustalania dawek nawozów. Ma to kolosalne znaczenie zarówno dla poziomu kosztów, jak i osiąganych plonów. Dlatego wykonywanie badań gleby leży w interesie wszystkich rolników.

Jednak w kontekście dopłat bezpośrednich, a konkretnie Ekoschematów, pojawia się także obowiązek formalny. Aby sięgnąć po środki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, wykonanie badań gleby będzie wymagane. Wśród premiowanych praktyk w tym ekschemacie znalazło się bowiem Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Jednym z etapów poprzedzających przygotowanie tego planu są właśnie badania gleby.

Jaki jest koszt badania gleby?

Koszt badania gleby nie jest znaczącym wydatkiem w budżecie gospodarstwa rolnego. Właściwie należy go traktować jako inwestycję, która zwraca się w wysokości plonu i optymalizacji dawek, wiec finalnie w redukcji kosztów nawożenia. Cennik badań gleby zawiera wiele wariantów, więc nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jaka jest cena badania gleby. Zależy to bowiem od zleconego zakresu analiz pobranych próbek.

Ile kosztuje badanie azotu w glebie?

Wielu rolników pyta ile kosztuje badanie gleby na zawartość azotu. To zrozumiałe, gdyż jest to zarówno podstawowy składnik plonotwórczy, jak i niezwykle istotna pozycja po stronie kosztów nawożenia. Trzeba jednak pamiętać, że cena badania nie jest istotnym wydatkiem i a koszt wykonania analizy gleby nie dość, że zwraca się w pełni, to generuje także dodatkowe przychody. Wynika to z faktu zoptymalizowania nawożenia i poprawienia warunków do wzrostu roślin, więc także ze zwiększonego plonu.

Komu zlecić badanie gruntu?

Profesjonalna diagnostyka gleby to złożony proces wymagający odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i sprzętu. Prawidłowe przeprowadzenie działań na każdym z etapów jest równie ważne. Nasi specjaliści dysponują zarówno odpowiednimi narzędziami, jak i kompetencjami. Wiedzą, jak pobrać próbki gleby w sposób umożliwiający otrzymanie miarodajnych wyników. W zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych współpracujemy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą, co zapewnia najwyższą jakość prowadzonych analiz. Gdzie zrobić badanie gleby? W Agro-Sieć Maszyny!

Przykładowe analizy gleby

Zakres analizy próbek gleby może być zróżnicowany i dostosowany do oczekiwań klienta. Przykładowa analiza gleby w wariancie podstawowym może obejmować badanie zakwaszenia gleby i zawartość fosforu, potasu oraz magnezu. Kluczowe jest także badanie zasobności gleby w azot mineralny.

Dlaczego warto wykonać analizę gleby?

Badania gleby we współczesnym rolnictwie to fundament do osiągania wysokich plonów i maksymalnej rentowności. Dzięki nim możemy aplikować odpowiednie dawki nawozów, a tym samym dostarczać roślinom takich ilości składników odżywczych by plonowały najefektywniej jak to możliwe na danym stanowisku. Jednocześnie unikamy podawania nadmiernych ilości nawozów, co generowałoby jedynie koszty, gdyż rośliny nie byłyby w stanie wykorzystać nadwyżek. To z kolei przyczynia się do zanieczyszczenia wód.

Czy tylko duże gospodarstwa mogą i powinny badać glebę?

Badania gleby powinni wykonywać wszyscy rolnicy. Skala prowadzonej działalności nie ma tu żadnego znaczenia. Przecież niezależnie od areału gospodarstwa wszystkim zależy na maksymalizowaniu plonu i racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych. Wyniki analizy gleby to podstawowa informacja dla każdego rolnika.

Jak wykorzystać wyniki w rolnictwie precyzyjnym?

Mapy zasobności gleby są kluczowym narzędziem do pełnego wykorzystania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Nawet niezbyt rozległe pola często są istotnie zróżnicowane pod względem dostępności składników pokarmowych. Dzięki nawożeniu ze zmienną dawką możemy sprawić, że cała plantacja będzie miała wyrównany potencjał. Zapewni to równomierne wchody i rozwój roślin, a to przełoży się na wysokość plonu. Nie zapominajmy, że pozwala to także zoptymalizować koszty nawożenia – nawóz trafia tylko tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebny.

Jak rozwiązania JD pomagają w precyzyjnym nawożeniu?

Dzięki narzędziom rolnictwa precyzyjnego John Deere możesz wykonać nawożenie ze zmienną dawką. Zapewnia to optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na nawozy. Precyzyjne prowadzenie ciągnika i kontrolowana dawka wysiewanego nawozu pozwalają na racjonalne gospodarowanie, którego efektem są oszczędności. Co ważne jednocześnie rośliny mają zapewniony dostęp do składników odżywczych w zakresie potrzebnym do prawidłowego rozwoju.

Bibliografia

Bacior S., Badanie zmienności oddziaływania autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A1. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. 2016, 15 (4), s. 29-39. [Google Scholar]

Budek A., Zastosowanie analizy mikromorfologicznej w badaniach gleb i osadów czwartorzędowych. Landform Analysis. 2010, 12, s. 23-30. [Google Scholar]

Cieśla W., Koper J., Wpływ wieloletniego nawożenia gleby na dynamikę niektórych frakcji fosforu organicznego. Roczniki Gleboznawcze. 1990, 41 (3/4), s. 85-93. [Google Scholar]

Dudzińska M., Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2012, 2/3, s. 45-56. [Google Scholar]

Gembarzewski H., Korzeniowska J., Optymalna i dopuszczalna zawartość rozpuszczalnego cynku w glebie. Roczniki Gleboznawcze. 1990, 41 (1/2), s. 145-151. [Google Scholar]

Kuszewski L., Łabętowicz J., Współdziałanie nawożenia mineralnego i organicznego w kształtowaniu żyzności gleby. Roczniki Gleboznawcze. 1986, 37 (2/3), s. 411-419. [Google Scholar]

Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. 2011, 98 (3), s. 150-229. [Google Scholar]

Malicki J., Fizyczne właściwości gleb, a ich mikrobiologiczna analiza. Postępy Nauk Rolniczych. 1980, 27 (3), s. 45-70. [Google Scholar]

Myśków W., Stachyra A., Zięba S., Masiak D., Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik jej żyzności i urodzajności. Roczniki Gleboznawcze. 1996, 47 (1/2), s. 89-99. [Google Scholar]

Nesteruk O., Łabuz M., Wal A., Investigation of soil parameters from water area. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2017, 7 (2), s. 70-73. [Google Scholar]

Orłowski G., Nowak L., Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. (Artykuł przeglądowy). Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2004, 3 (2), s. 27-36. [Google Scholar]

Pawluczuk J., Gotkiewicz J., Ocena procesu mineralizacji azotu w glebach wybranych ekosystemów torfowiskowych Polski północno-wschodniej w aspekcie ochrony zasobów glebowych. Acta Agrophysica. 2003, 1, 4 (89), s. 721-728. [Google Scholar]

Piechnik L., Metodyczne i techniczne aspekty laboratoryjnego badania czujnika do dynamicznego pomiaru wilgotności gleby. Inżynieria Rolnicza. 2011, 9 (134), s. 185-191. [Google Scholar]

Prus B., Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum. 2012, 11 (2), s. 27-40. [Google Scholar]

Pudełko R., Metody wizualizacji wyników badań odczynu i zasobności gleb na dużych polach uprawnych. Raporty PIB. 2006, 1, s. 17-26. [Google Scholar]

Wójcik B., Badania potrzeb nawozowych gleb na przykładzie gminy Oborniki-Południe, pow. Oborniki, woj. poznańskie. Roczniki Gleboznawcze. 1957, 6, s. 79-96. [Google Scholar]