• Agro-Sieć
  • Oświadczenie o posiadaniu Statusu Dużego Przedsiębiorcy

Oświadczenie o posiadaniu Statusu Dużego Przedsiębiorcy

Na podstawie art. 4c ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) informujemy, że spółka Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie posiada status dużego przedsiębiorcy.