Dopłaty bezpośrednie 2024 – do kiedy, na co i dla kogo?

Dopłaty bezpośrednie 2024 – do kiedy, na co i dla kogo?

Dopłaty bezpośrednie to jeden z najważniejszych elementów wsparcia finansowego dla polskich rolników, które dostępne są w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Co warto wiedzieć o dopłatach bezpośrednich w 2024 roku? O tym dowiesz się z naszego artykułu.

Czym są dopłaty bezpośrednie?

Dopłaty bezpośrednie to podstawowe wsparcie finansowe dla rolników, które oferowane jest w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Środki te mają na celu stabilizację dochodów rolników oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa, które dba o środowisko naturalne. System ten został wprowadzony, aby wspierać rolników w trudnych warunkach rynkowych, zapewniając im dodatkowe źródło dochodu oraz zachęcając do stosowania ekologicznych praktyk rolniczych.

W Polsce za realizację i przyznawanie dopłat bezpośrednich odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Program obejmuje różne rodzaje płatności, w tym podstawową płatność obszarową, płatności dla młodych rolników oraz płatności ekologiczne, które mają na celu promowanie rolnictwa przyjaznego dla środowiska.

Dla kogo dopłaty bezpośrednie 2024?

Dopłaty bezpośrednie 2024 są skierowane do wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą na terenie Polski, którzy spełniają określone przez ARiMR kryteria. Aby ubiegać się o te dopłaty, musisz przede wszystkim być aktywnym zawodowo rolnikiem i być właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha. Niezbędne do otrzymania dopłat jest również:

  • prowadzenie działalności, w której rolnictwo jest przeważające (na podstawie CEIDG lub KRS) lub
  • przychód z rolnictwa wynosi o najmniej 1/3 całego jego przychodu, lub
  • kwota płatności bezpośrednich, przysługujących za rok poprzedzający rok wnioskowania, wynosi minimum 5% całości jego przychodów spoza rolniczej działalności, lub
  • kwota dopłat za poprzedni rok nie przekroczyła 5 000 euro.

Na co dopłaty bezpośrednie 2024 i jakiej wysokości?

Dopłaty bezpośrednie 2024 obejmują różne rodzaje wsparcia finansowego, które mają na celu wspieranie rolników w różnych aspektach prowadzenia działalności rolniczej. W tym roku ponownie w katalogu płatności znalazły się ekoschematy (wprowadzone w 2023 roku), czyli schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat poszczególnych rodzajów płatności.

Podstawowe wsparcie dochodów

Podstawowe wsparcie dochodów to wsparcie przyznawane na podstawie powierzchni użytków rolnych. W 2023 roku stawka tej płatności wyniosła 502,35 zł na hektar i była jednolita na terenie całego kraju. Jest to podstawowe wsparcie, które otrzymuje większość rolników spełniających ogólne kryteria kwalifikacyjne.

Płatność redystrybucyjna

Płatność redystrybucyjna jest dodatkowym wsparciem finansowym przeznaczonym dla mniejszych gospodarstw rolnych. Ma na celu wspieranie bardziej równomiernego podziału środków wśród rolników, z większym naciskiem na małe i średnie gospodarstwa. Aby ubiegać się o płatność redystrybucyjną, gospodarstwo musi mieć od 1 do 300 ha, ale płatność przyznawana jest do powierzchni gruntów nie większej niż 30 ha.

Płatności dla młodych rolników

Młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli 40. roku życia i po raz pierwszy zakładają własne gospodarstwo rolne, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie. W 2024 roku stawka płatności dla młodych rolników powinna wynieść ok. 300 zł na hektar (w 2023 było to 280,33 zł/ha), przy czym wsparcie to jest ograniczone do maksymalnie 50 hektarów.

Wsparcie związane z produkcją do zwierząt

Wsparcie związane z produkcją do zwierząt jest przeznaczone dla rolników, którzy prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, owce, kozy. Aby ubiegać się o to wsparcie, posiadanie zwierząt musi być potwierdzone w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju i liczby hodowanych zwierząt.

Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin

Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin obejmuje dodatkowe płatności dla rolników zajmujących się uprawą roślin takich jak ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, buraki cukrowe, chmiel, len, konopie włókniste oraz do roślin pastewnych (np. koniczyna biała, lucerna siewna, wyka kosmata) i roślin strączkowych na nasiona (np. soja zwyczajna, groch siewny, łubin biały). Wysokość płatności zależy od rodzaju uprawy.

Ekoschematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

Rolnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie ekologicznej produkcji rolnej, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Wysokość płatności ekologicznych zależy od rodzaju działalności oraz poziomu zaangażowania w praktyki ekologiczne. Dopłaty realizowane są do m.in.: obszarów z roślinami miododajnymi, stosowania nawozów naturalnych, biologicznej ochrony upraw, retencjonowania wody czy do praktyk, które podwyższają poziom dobrostanu zwierząt.

Poniżej dalsza część artykułu.

 

Płatności dla małych gospodarstw

Małe gospodarstwa rolne, o powierzchni od 1 do 5 hektarów, mogą ubiegać się o uproszczone dopłaty, które mają wesprzeć ich działalności. Stawka tych płatności wynosi w 2024 roku równowartość w złotych kwoty 225 euro na hektar.

Uwaga: Łączna wysokość dopłat bezpośrednich, na które możesz liczyć w 2024 roku, zależy od powierzchni Twojego gospodarstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz spełniania dodatkowych kryteriów. Warto dokładnie zapoznać się z wymogami i terminami składania wniosków, aby w pełni wykorzystać dostępne wsparcie finansowe.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę bezpośrednią?

Wnioski o dopłaty bezpośrednie składa się tylko online przez specjalnie przygotowaną aplikację internetową eWniosekPlus, która jest dostępna na Platformie Usług Elektronicznych.

Do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie?

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok należy składać w terminie do 1 lipca 2024 roku. W przypadku przekroczenia tego terminu istnieje możliwość złożenia wniosku z opóźnieniem (tzw. termin sankcyjny – do 26 lipca), jednak wiąże się to z obniżeniem kwoty dopłaty – każdy opóźniony dzień roboczy spowoduje pomniejszenie kwoty płatności o 1%.

Uwaga: W deklaracjach, bez konsekwencji finansowych, będzie można dokonywać zmian do 16 lipca 2024.

Dopłaty bezpośrednie – kiedy wypłacane?

Decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich zostaje podjęta przez ARiMR po weryfikacji złożonych wniosków. Wypłaty dopłat rozpoczynają się zazwyczaj od grudnia danego roku i trwają do czerwca roku następnego. W 2023 roku zaliczki wypłacano od 16 października do 30 listopada, natomiast płatności końcowe są wypłacane od 1 grudnia i powinny zakończyć się 30 czerwca.

Jeśli złożyłeś wniosek, to pamiętaj, aby monitorować jego status i być przygotowanym na ewentualne korekty w dokumentach!

Dopłaty bezpośrednie stanowią istotne wsparcie dla polskich rolników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko ustabilizowanie dochodów, ale także inwestowanie w zrównoważone i ekologiczne praktyki rolnicze. Pamiętaj o terminowym złożeniu wniosku oraz spełnieniu wszystkich wymagań, aby maksymalnie skorzystać z dostępnych środków.

Źródła:
– https://www.gov.pl/web/arimr/ogolne-zasady-przyznawania-platnosci-w-roku-2024
– https://www.gov.pl/web/arimr/wyplata-doplat-bezposrednich-za-2023-r–ponad-97-proc-rolnikow-otrzymalo-platnosci
– https://www.gov.pl/web/arimr/wykaz-platnosci-2024
– https://www.gov.pl/web/arimr/podstawowe-wsparcie-dochodow-2024
– https://www.bankier.pl/wiadomosc/Doplaty-dla-rolnikow-Stawki-platnosci-za-2023-rok-8705011.html