Ekoschematy 2023 – dopłaty dla rolników, jakie warunki należy spełnić?

Dopłaty dla rolników - Ekoschematy 2023

Napisane przez:

Ekoschematy 2023

Dofinansowania dla rolników cieszą się ogromną popularnością, ale i nie brakuje wokół nich kontrowersji. Wynika to z nie zawsze czytelnych reguł, na podstawie których są przyznawane, a także rozbieżnych interesów. Czy Ekoschematy 2023 okażą się pod tym względem inne?

Zacząć należy od wyjaśnienia, czym są proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ekoschematy, bo to właśnie one i ich realizowanie będą miały wpływ na wysokość otrzymywanych dotacji. Warto się postarać, bo choć nie są one obowiązkowe, nierealizowanie ich skutkować będzie obniżeniem wysokości pozostałych dopłat.

Czym są eko schematy?

Najkrócej rzecz ujmując, ekoschematy to zbiór praktyk rolnych, których stosowanie pozwoli otrzymać dodatkowe fundusze. Celem każdej z wyszczególnionych w rozporządzeniu praktyk jest działanie „z korzyścią dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt”. Chodzi o łagodzenie postępujących zmian klimatycznych oraz ochronę zasobów naturalnych przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności – w zgodzie ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Co to oznacza w praktyce?

Oto przykładowe Ekoschematy 2023:

  • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt
  • Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem
  • Zróżnicowana struktura upraw
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
  • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo
  • Uproszczone systemy uprawy
  • Wymieszanie słomy z glebą

Do każdego ze schematów przypisana została punktacja – o niej za chwilę.

Dla kogo są ekoschematy i czy są obowiązkowe

Z założenia eko schematy są dobrowolne – nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania się do nowych wytycznych. Warto wiedzieć jednak, że rezygnacja z nich oznacza nie tylko brak dodatkowego dofinansowania dla rolników. To również perspektywa obniżenia wysokości dotychczasowych opłat. Kto więc nie zdecyduje się na udział w programie, nie tylko nie zyska, ale też straci.

Ekoschematy 2023 to szansa na otrzymanie zwiększonego dofinansowania dla rolników – ale też zachęta do tego, aby przemyśleć swoje obecne podejście do rolnictwa. Wprowadzane zmiany mogą poskutkować przyznaniem dopłat, jak również zwiększoną wydajnością prowadzonych działań. Warto w tym celu skorzystać m.in. z oferowanych przez Agro-Sieć Maszyny analiz próbek gleby, które dają odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących składu i jakości gleby czy optymalnego nawożenia. Dzięki temu można lepiej planować prace gospodarskie, staranniej planując wydatki – ograniczając koszty i zwiększając zyski.

Warto też szczegółowo przyjrzeć się poszczególnym działaniom ujętym w programie – może bowiem okazać się, że część z nich już jest realizowana. W profesjonalnie prowadzonych nowoczesnych gospodarstwach jest to bardzo prawdopodobne, tym bardziej że proponowane działania są mocno zróżnicowane.

Jak obliczyć wysokość dofinansowania dla rolników – Ekoschematy 2023

Na pierwszy rzut oka obliczenie wysokości dofinansowania dla rolników w ramach programu Ekoschematy 2023 może wydawać się skomplikowane, ale dobrze jest poświęcić chwilę na jego zrozumienie, by samemu znaleźć najbardziej opłacalny wariant dla siebie.

Za każde działanie przyznawane są punkty – najczęściej od 1 do 5 – które wyznaczają stawkę dopłaty w przeliczeniu na hektar powierzchni terenu, na którym realizowane są eko schematy. Aktualnie każdy punkt wyceniony został na ok. 100 zł. Kwotę tę należy przemnożyć przez liczbę punktów oraz liczbę hektarów, by uzyskać przybliżoną kwotę dofinansowania.

Dlaczego przybliżoną? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastrzega, że dokładna stawka może ulec zmianie w zależności od zainteresowania poszczególnymi działaniami. Innymi słowy, oznacza to, że kwota dofinansowania dla rolników w przypadku dużego zainteresowania wybranym działaniem może zostać obniżona – a w przypadku mniej popularnych działań podniesiona.

Różne działania można łączyć ze sobą na tym samym obszarze, uzyskując jeszcze wyższą kwotę dotacji – o ile tylko nie realizują one tego samego celu. Szczegółowe informacje na temat łączenia poszczególnych działań obrazuje poniższa tabela.

Ekoschematy 2023

Podsumowując, Ekoschematy 2023 to ciekawa propozycja, której z uwagą powinien przyjrzeć się każdy świadomy rolnik. Nawet jeśli promowane działania w tym momencie wydają się zbyt progresywne, to warto pamiętać, że świat idzie naprzód, a wraz z nim zmienia się rolnictwo – i pewne zmiany tak czy inaczej trzeba będzie wprowadzić. A skoro tak, to lepiej wcześniej niż później – i korzystając przy tym z oferowanego dofinansowania. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ekoschematy—nowe-platnosci-w-ramach-platnosci-bezposrednich-w-latach-2023-2027