Rolnictwo 4.0 — dofinansowanie w nowym programie!

Rolnictwo 4.0 — dofinansowanie w nowym programie!

15 listopada ruszył nabór wniosków do nowego programu planu rozwojowego „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. W ramach projektu można uzyskać wsparcie finansowe w zakresie rolnictwa 4.0. Jakie warunki należy spełnić i na co można spożytkować dofinansowanie?

Czym jest rolnictwo 4.0 i co wchodzi w jego zakres?

Rewolucja cyfrowa nie omija obecnie żadnego sektora gospodarki światowej i rolnictwo nie stanowi w tym względzie wyjątku. Rozwiązania teleinformatyczne wspierające na przykład rolnictwo precyzyjne zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w procesach produkcji rolnej i sprzedaży powstałych w ten sposób artykułów. Zmiany te budują nowy wymiar rolnictwa, które funkcjonuje pod nazwą rolnictwa 4.0. Jest ono rozpatrywane także w kontekście procesu i narzędzia wdrażającego usprawnienia niezbędne w tym sektorze. Jakie rozwiązania wchodzą w zakres rolnictwa 4.0?

 • Zwiększenie przepustowości transmisji danych dzięki szerokopasmowemu internetowi w technologii 5G;
 • Intensyfikacja wykorzystania czujników bezprzewodowych, z których przesyłane dane będą gromadzone w bazach typu big data. Będzie to prowadziło do wdrażania systemów integrujących zarządzanie gospodarstwem oraz łańcuchy dostaw;
 • Digitalizacja procesów dzięki adaptacji dronów oraz innych urządzeń z dziedziny robotyki i automatyki;
 • Wdrożenie sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia będzie wspierało automatyzację procesów w produkcji rolnej.

Dofinansowanie rolnictwo 4.0 – dla kogo?

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach nowego programu planu rozwojowego mogą składać osoby fizyczne spełniające określone w regulaminie projektu wymagania. Wśród warunków uczestnictwa organizator wymienia:

 • Konieczność podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, posiadanie statusu producenta rolnego lub posiadanie przyznanych płatności bezpośrednich. Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania;
 • Nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • Pełnoletniość.

Warunkiem czasowym, który muszą spełnić wnioskodawcy, jest ukończenie realizacji przedsięwzięcia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o objęcie inwestycji dofinansowaniem i nie później niż w dniu 30 września 2025 roku. Dodatkowo beneficjent musi zobowiązać się do utrzymania efektów realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem przez okres minimum 3 lat od zawarcia umowy w ramach programu.

Wysokość dofinansowania dla rolnictwa 4.0 – ile wynosi?

Górnym limitem kwotowym dofinansowania, jakie może uzyskać osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach omawianego programu, jest równowartość 200 000 zł. Co ważne, ustalona została także dolna granica kwoty, o jaką może wnioskować potencjalny beneficjent i wynosi ona 15 000 zł.

Formą wsparcia założoną w regulaminie programu jest refundacja kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioskodawca może uzyskać do 80% zwrotu tych kosztów jeżeli:

 • Prowadzi produkcję ekologiczną w myśl przepisów ustawy z dnia 23.06.2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej;
 • Urodził się po 31 grudnia 1982 r. jeżeli zamierza złożyć wniosek w 2023 roku;
 • Urodził się po 31 grudnia 1983 r. jeżeli zamierza złożyć wniosek w 2024 roku.

Pozostali wnioskodawcy mogą otrzymać do 65% zwrotu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Przykładowe kwoty inwestycji i wysokości wsparcia dla poszczególnych grup beneficjentów przedstawia poniższa tabela.

Dofinansowanie - rolnictwo 4.0

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są te poniesione przez wnioskodawcę po 1 lutego 2020 roku i nie później niż do dnia 30 września 2025 roku.

Rolnictwo 4.0 – na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwiązania wdrażane w zakresie rolnictwa 4.0 obejmują nie tylko innowacje w kategorii maszyn rolniczych i urządzeń, ale także oprogramowania, aplikacji, czy sprzętu informatycznego. Do kosztów kwalifikowanych, których zwrot można otrzymać w ramach programu, zalicza się zatem:

 • Koszty zakupu i montażu maszyn, urządzeń i linii technologicznych wchodzących w zakres rolnictwa 4.0 lub służących do implementacji wdrożeń w ramach cyfryzacji procesów wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Przykładami takich rozwiązań technologicznych są: sensory, czujniki, roboty, drony, sondy, systemy monitorujące i zarządzające produkcją, stacje bazowe, pedometry, stacje meteo;
 • Koszty zakupu, aktualizacji lub wdrożenia systemów teleinformatycznych, oprogramowania, aplikacji oraz urządzeń służących do ich obsługi. Warto pamiętać, że zakupiony w ramach dofinansowania smartfon, tablet lub komputer muszą być użytkowane w celach sterowania wdrożonymi systemami z zakresu rolnictwa 4.0;
 • Koszty zakupu usług takich jak opieka serwisowa, szkolenia odbiorcy ostatecznego z obsługi wdrożonych rozwiązań, konsultacji, doradztwa itp.

Więcej na temat na temat kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-w-zakresie-rolnictwa-40.

Co ważne, zakup ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy może zostać dofinansowany jedynie wówczas, gdy maszyny te będą współpracowały z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego.

Oferta John Deere dla rolnictwa 4.0 – w co warto zainwestować?

Dofinansowanie w ramach omawianego programu otwiera przed jego beneficjentami nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji rolnej. Świetnym rozwiązaniem wspierającym efektywność upraw, jest nawigacja rolnicza John Deere oraz system JDLink, który wprowadza monitorowanie i zarządzanie procesami rolnymi na wyższy poziom. Aby korzystać z pełni możliwości tej technologii potrzebne będą:

 • Dostęp do platformy Operations Center;
 • Maszyna wyposażona w łączność JDLink i aktywna (bezpłatna) subskrypcja;
 • Kierownica AutoTrac 300;
 • Odbiornik StarFire™ 6000 lub 7000;
 • Wyświetlacz CommandCenter 4600 lub wyświetlacz przenośny.

Jesteś zainteresowany wprowadzeniem nawigacji rolniczej?

Skontaktuj się z nami!

Do kiedy można składać wnioski o wsparcie dla rolnictwa 4.0?

Nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach programu „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” rozpoczął się 15 listopada 2023 roku i potrwa do 15 grudnia 2023 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowania.

Wnioski należy składać elektronicznie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez epue.arimr.gov.pl.

Jesteś zainteresowany wprowadzeniem systemu inteligentnego zarządzania (Operations Center)?

 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.