Zakres wykonywania analiz gleby

Zakres wykonywania analiz gleby

Badania gleby są nieodzownym elementem nowoczesnego rolnictwa. Przeprowadzana na ich podstawie optymalizacja nawożenia pozwala maksymalizować efektywność uprawy. Zapewnia ona zarówno racjonalne wykorzystanie środków, jak i ochronę środowiska naturalnego. Sprawdź, jak cennych informacji dostarczają nasze badania gleby.

Badanie zasobności gleby w azot mineralny

Analiza ta wykonywana jest zimą i u progu wiosny, tak aby otrzymane wyniki mogły posłużyć do ustalenia dawek nawozów już w czasie pierwszych wiosennych zabiegów.

Dzięki badaniu otrzymasz informację o zawartości azotu w glebie. Dane prezentujemy z podziałem na azot w formie amonowej i azotanowej.

Wyniki precyzyjnie wskazują zawartość azotu w poszczególnych warstwach gleby, gdyż osobno analizowane są próbki pobrane z głębokości 0-30 cm oraz z 30-60 cm.

Podstawowe badanie gleby

W próbkach pobranych z warstwy ornej sprawdzamy odczyn gleby, dzięki czemu możliwe jest określenie potrzeby i intensywności wapnowania.

Badamy również zawartość kluczowych makroskładników, czyli fosforu, potasu i magnezu. Na życzenie możemy rozszerzyć analizę o zasobność gleby w próchnicę i mikroelementy.

Wyniki analiz prezentujemy w formie map cyfrowych i papierowych. Dzięki elektronicznej wersji mapy możesz zaplanować nawożenie ze zmienną dawką realizowane w ramach rolnictwa precyzyjnego.

Skaner elektromagnetyczny w badaniach gleby

Zastosowanie skanera elektromagnetycznego umożliwia wyznaczenie zmienności glebowej, co pozwala określić strefy poboru próbek glebowych i obszarów o zbliżonym potencjale plonowania, a także występowanie podeszwy płużnej. Przygotowane na tej podstawie mapy to baza do zmiennego wysiewu i nawożenia.