Pługi odśnieżne

SaMASZ City 200

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz city 200