Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 251 Up

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 251 up