Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 231 Up

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 231 up