Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 271 Up

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 271 up