Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 231

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 231