Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 301

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 301