Pługi odśnieżne

SaMASZ PSV 271

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz psv 271