Pługi odśnieżne

SaMASZ Tornado 202

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz tornado 202