Pługi odśnieżne

SaMASZ Tornado 252

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz tornado 252