Pługi odśnieżne

SaMASZ Uni 220

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz uni 220