Pługi odśnieżne

SaMASZ Smart 120/120K

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz smart 120/120k