Pługi odśnieżne

SaMASZ Smart 150/150K

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz smart 150/150k