Pługi odśnieżne

SaMASZ Smart 220

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz smart 220