Copyright © 2020   
Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. 
 Wszelkie prawa zastrzeżone.

KLAUZA INFORMACYJNA | POLITYKA PRYWATNOŚCI   |  STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Sterowanie

Sekcjami

Brak nakładek, brak strat

Sterowanie sekcjami narzędzia John Deere automatycznie włącza i wyłącza poszczególne sekcje narzędzia

w zaprogramowanych miejscach pola. System współpracuje z wszystkimi narzędziami John Deere obsługującymi funkcję sterowania sekcjami, jak również z narzędziami innych producentów przygotowanymi do współpracy ze sterowaniem sekcji za pomocą sterownika zadań ISOBUS z certyfikatem AEF (TC-SC). Dzięki zmniejszeniu liczby nakładek i omijaków, funkcja ta pozwala obniżać wydatki i podnosić wydajność, minimalizując przy tym straty plonów i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Sterowanie sekcjami narzędzia John Deere pomaga

Ci również stworzyć najlepsze możliwe warunki dla uprawy roślin.

STEROWANIE SEKCJAMI

Opracowany i opatentowany we współpracy z Carl Zeiss czujnik HarvestLab 3000

wykorzystuje spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR) do analizy koszonych roślin,

zielonki lub gnojowicy pod względem zawartości różnych składników pokarmowych.

Już w roku 2009 technologia ta uzyskała certyfikat Deutsche landwirtschafts gesellschaft

(Dlg) dla analizy suchej masy kiszonki z kukurydzy tylko z nieistotnymi odchyłkami

pomiędzy 0,67 a 1,85%. Sukcesywnie rok po roku nasze różnorodne kalibracje

były jeszcze bardziej udoskonalane, dodając więcej próbek z większej

ilości upraw/płynnych nawozów, odmian/pasz i regionów.

HarvestLab 3000

Podłączenie narzędzi niewspółpracujących z ISOBUS

Kompaktowy sterownik dawkowania GreenStar Rate Controller

umożliwia kontrolowanie dawki i sterowanie sekcjami narzędzi

niewspółpracujących z magistralą ISOBUS, działając jako interfejs

Twojego wyświetlacza. Możesz automatycznie kontrolować

dawkowanie nawozów, środków chemicznych i odżywczych

oraz nasion bez potrzeby instalowania w kabinie drugiej konsoli.

STEROWANIE SEKCJAMI DLA NARZĘDZI NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ISOBUS

Podłączenie narzędzi niewspółpracujących z ISOBUS

Kompaktowy sterownik dawkowania GreenStar Rate Controller

umożliwia kontrolowanie dawki i sterowanie sekcjami narzędzi

niewspółpracujących z magistralą ISOBUS, działając jako interfejs

Twojego wyświetlacza. Możesz automatycznie kontrolować

dawkowanie nawozów, środków chemicznych i odżywczych

oraz nasion bez potrzeby instalowania w kabinie drugiej konsoli.

STEROWANIE SEKCJAMI DLA NARZĘDZI NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ISOBUS