Copyright © 2020   
Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. 
 Wszelkie prawa zastrzeżone.

KLAUZA INFORMACYJNA | POLITYKA PRYWATNOŚCI   |  STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zarządzanie

gospodarstwem w sieci

Zarządzanie uprawnieniami dostępu

Większość opisanych w niniejszej broszurze usług zdalnych i realizowanych na miejscu opiera się o dane zebrane z maszyn. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Za sprawą trzech objaśnionych poniżej kroków możesz dokładnie kontrolować, kto będzie mógł zobaczyć Twoje dane.

Umożliwienie wymiany danych

Podpisując umowę JDLink, wyrażasz zgodę na wymianę danych rejestrowanych w maszynie z chmurą firmy John Deere. W tym momencie można zmienić lub zmodyfikować uprawnienia dostępu do tych danych w jednej z naszych aplikacji online, takich jak Operations Center lub aplikacja Operations Center Mobile.

Aktywowanie zdalnej komunikacji i obsługi

Narzędzie Menedżer zespołu w Operations Center umożliwia określenie, kto ma dostęp do danych przesyłanych bezprzewodowo. Mogą to być różni użytkownicy w obrębie Twojej organizacji lub zewnętrzni partnerzy, tacy jak Twój dealer John Deere. Należy pamiętać, że dealer widzi dane maszyny, chyba że jego uprawnienia dostępu zostaną unieważnione: współdzielenie danych jest jednak korzystne, ponieważ dzięki temu dealer będzie mógł się połączyć z maszyną i pomóc w szybkim rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Zarządzanie uprawnieniami dostępu

Opracowany i opatentowany we współpracy z Carl Zeiss czujnik HarvestLab 3000

wykorzystuje spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR) do analizy koszonych roślin,

zielonki lub gnojowicy pod względem zawartości różnych składników pokarmowych.

Już w roku 2009 technologia ta uzyskała certyfikat Deutsche landwirtschafts gesellschaft

(Dlg) dla analizy suchej masy kiszonki z kukurydzy tylko z nieistotnymi odchyłkami

pomiędzy 0,67 a 1,85%. Sukcesywnie rok po roku nasze różnorodne kalibracje

były jeszcze bardziej udoskonalane, dodając więcej próbek z większej

ilości upraw/płynnych nawozów, odmian/pasz i regionów.

Otwarta platforma

Połącz się, żeby skrócić czas konfiguracji w terenie

Połącz AutoTrac z John Deere Operations Center i starannie zaplanuj swoje prace poza sezonem, aby mieć pewność, że wszystko w szczycie sezonu wszystko ułoży się pomyślnie. Możesz łatwo tworzyć, edytować lub usuwać dane konfiguracji ekranu, takie jak klienci, gospodarstwa rolne i pola, granice, linie prowadzenia lub maszyny oraz stosować przesunięcia na swoim osobistym koncie Operations Center.

Importuj nowe granice pól

Nowe granice pól można łatwo importować z portalu aplikacji dotacyjnych lub oprogramowania do zarządzania gospodarstwem za pomocą shapefile. Możesz także narysować je online lub zmodyfikować istniejące granice, co jest bardzo pomocne przy pierwszej lokalizacji w terenie, szczególnie jeśli zawierasz umowy lub korzystasz z pracowników sezonowych.

AutoTrac Online

Dane maszyny w czasie rzeczywistym pokazują jej wydajność i umożliwiają optymalizację. Oprócz danych maszyny na żywo (np. zużycie paliwa lub obciążenie silnika) pozycje maszyny w czasie rzeczywistym dla całej floty są widoczne z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Kody problemów diagnostycznych maszyn John Deere umożliwiają proaktywną konserwację maszyn w czasie rzeczywistym i pozwalają ograniczyć jej koszty.

 

Dane agronomiczne z wyświetlaczy maszyn John Deere

John Deere wykorzystuje odpowiedni format danych w celu synchronizacji danych dokumentacji z organizacją Operations Center w czasie rzeczywistym. Co 30 sekund do Operations Center przesyłany jest pakiet danych. Ta synchronizacja umożliwia śledzenie na żywo postępów prac w aplikacji Operations Center mobile. Synchronizacja danych dokumentacyjnych na żywo jest możliwa dzięki naszym wyświetlaczom 4. generacji. Są one zintegrowane z maszynami John Deere i dostępne jako uniwersalne rozwiązanie do innych marek maszyn.

Skuteczny przegląd danych maszyny w czasie rzeczywistym

Nowa era w rolnictwie precyzyjnym

DataConnect wykorzystuje bezpośrednie połączenie chmury z chmurą między John Deere Operations Center a platformami Claas Telematics i 365FarmNet. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania operacjami rolnictwa precyzyjnego wykorzystującymi technologie wielu producentów. Eliminując potrzebę ręcznego transferu danych za pomocą pamięci USB, DataConnect pozwala zarządzać wszystkimi maszynami w czasie rzeczywistym na jednej platformie: Operations Center od John Deere.

DataConnect