Sieczkarnie

John Deere 8600

Podstawowym celem przyświecającym konstruktorom sieczkarni samojezdnych serii 8000 było rozmieszczenie wszystkich podzespołów przepływu masy w sposób eliminujący wszelkie przeszkody zakłócające przepływ oraz zaprojektowanie przepływu masy pod kątem minimalizacji tarcia kinetycznego działającego na cząstki.

  • Moc : 625 KM
  • Liczba cylindrów : 6-cyl.
  • Pojemność skokowa : 13,5 l
Zapytaj o cenę
john deere 8600

Więcej o 8600

Przepływ masy w sieczkarniach samojezdnych serii 8000 rozpoczyna się na zębach podbieracza lub wskaźniku rzędów upraw. Na samej sieczkarni jego początkiem jest układ walców podających. John Deere stosuje układ podzespołów sprawdzony w sieczkarniach samojezdnych serii 7000. Elementem o kluczowym znaczeniu jest zestaw przednich walców podających. W przypadku gdy złącze zespołu żniwnego znajduje się w pozycji pionowej, górny przedni walec podający wychodzi około 60 mm nad plon i przed dolny walec, chwytając matę plonu z zespołu żniwnego i wciągając ją do przestrzeni między walcami. Jest to kluczowa funkcja, gdy na maszynie zamontowany jest zespół żniwny do kukurydzy bez ślimaka podającego, gdyż zespół walców podających jest tym samym jedyną jednostką pomiaru długości cięcia w całej maszynie. Po drodze do bębna tnącego plon jest dociskany przez łukowy układ walców podających w celu zapewnienia najwyższej jakości cięcia.

Moc przerobowa, jakość zbiorów, sprawność maszyny i całkowity koszt posiadania zawsze stanowiły główne kryteria wyboru sieczkarni samojezdnych. Rozmiary i ciężar maszyny, mające wpływ na ugniatanie gleby, oraz wielkość opon są ważnymi czynnikami, którymi kieruje się producent, dopuszczając maszynę do pracy na polu. Z uwagi na ograniczone możliwości istniejącej konfiguracji sieczkarni samojezdnych serii 7000 głównym celem konstruktorów serii 8000 było znalezienie rozmieszczenia podzespołów w maszynie zapewniającego optymalny rozkład masy i maksymalną moc przerobową. Koncepcję napędu zoptymalizowano pod kątem maksymalnej elastyczności w ustawianiu prędkości poszczególnych podzespołów oraz synchronizacji określonych funkcji w celu uzyskania najwyższej jakości zbioru. Poszczególne podzespoły zaprojektowano tak, aby zapobiec wszelkim problemom z efektywnością wynikającym z określonego sposobu prowadzenia maszyny. Podzespoły zestawiono w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowanie na moc obecnych użytkowników oraz spełnić potencjalnie wyższe wymagania w przyszłości.

Szeroki wybór

Zobacz inne sieczkarnie John Deere i maszyny z naszej oferty