Pługi odśnieżne

SaMASZ Ram 250

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz ram 250