Pługi odśnieżne

SaMASZ Ram 300

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz ram 300