Pługi odśnieżne

SaMASZ Ram 270

Zapytaj o cenę
pług odśnieżny samasz ram 270